Valoración da condición física e intervención en accidentes